‘Jou hoop ik nooit meer tegen te zullen komen…’ is een veel in mijn richting gemaakte grap op bijeenkomsten met ondernemers. De grappenmakers doelen daarmee op het feit dat ik advocaat ben; zij associëren een advocaat met hoge kosten in geval van geschillen. Voor deze ondernemers is het heel jammer dat zij zich laten leiden door vooroordelen, want vooroordelen ontnemen mooie kansen en nieuwe ervaringen.

Natuurlijk sta ik ondernemers bij als er zich een geschil voordoet met collega-ondernemers. In de dynamiek van het zaken doen kan het zo zijn dat er misverstanden ontstaan, zaken fout gaan, ondernemers in financiële problemen komen of er een zogenaamde incompatibilité des humeurs tussen samenwerkende partners ontstaat. In het ergste geval leiden daaruit voorvloeiende geschillen tot rechtszaken en met een beetje pech voor de betrokken ondernemers wordt er doorgeprocedeerd tot en met hoger beroep inclusief getuigenverhoren of deskundigenberichten.

Ik houd van mijn vak en ik houd van ondernemers, dus houd ik er ook van om in de rechtszaal  voor een ondernemer door het vuur te gaan; en niet zonder succes! Een rechtszaak vraagt om alle vaardigheden die een goede advocaat moet hebben: gedegen juridische kennis, analytisch vermogen, snel denken om snel te kunnen reageren, zowel mondeling als schriftelijk sterk zijn met taal en inlevingsvermogen.

Diezelfde vaardigheden maken van een advocaat ook een uitstekend onderhandelaar. Ik vind het minstens zo leuk om ondernemers bij te staan tijdens contractbesprekingen, omdat ik ‘heilig’ geloof dat voorkomen beter is dan genezen.

Niet zelden houden conflicten namelijk verband met de nakoming en/of de uitleg van contractuele bepalingen. Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat ze heel goed in staat zijn om zelf ‘even een contractje te maken’. Het aantal dossiers dat jaarlijks op de bureaus van de advocaten van Guido de Wit advocaten belandt waarin ons om bijstand wordt gevraagd om een conflict over zo’n overeenkomst al dan niet door tussenkomst van de rechter te beslechten is legio. En dat is zonde. Een gerechtelijke procedure kent doorgaans een winnaar en een verliezer. En hoewel u bij ons aan het goede adres bent om na een eerlijk advies over proceskansen en –risico’s als winnaar uit de bus te komen, vind ik het in de meeste gevallen zonde dat de contractspartijen met elkaar in een zo escalerend conflict belanden. Want behalve dat een dergelijk conflict doorgaans tenminste één verliezer oplevert, kost procederen behalve geld ook tijd. Als het belang substantieel is, is ook een niet gering bedrag aan griffierechten verschuldigd en de advocaatkosten kunnen hoog oplopen, zeker als er getuigenverhoren worden gelast en er bijvoorbeeld tot aan de Hoge Raad wordt doorgeprocedeerd.

Een overeenkomst wordt doorgaans om twee redenen gesloten; enerzijds om een geschil te voorkomen door de bedoeling van partijen duidelijk schriftelijk vast te leggen en anderzijds om ‘sterk’ te staan als het toch tot een procedure mocht komen. Het is daarom onbegrijpelijk dat ondernemers contracten sluiten zonder bijstand van een advocaat bij de onderhandelingen en tijdens de vastlegging. Niet zelden wordt in een zelf gemaakte overeenkomst de plank juridisch volledig misgeslagen, maar ook de feitelijke bedoeling van partijen wordt onduidelijk, onvolledig en/of niet eenduidig weergeven.

Gelukkig zijn er ook genoeg bedrijven die het wel begrijpen. De meeste van onze vaste klanten laat zich al vanaf het begin van de contractsonderhandelingen door onze advocaten bijstaan en laten de afspraken door onze advocaten schriftelijk vastleggen. Opvallend is dat dat doorgaans de meest succesvolle bedrijven zijn. Een mooie bijkomstigheid voor deze bedrijven is dat zij zoveel leren van onze bijstand dat zij hun eigen juridische kennis en intuïtie dusdanig vergroten dat zij daar ook in andere facetten van hun bedrijfsvoering hun voordeel mee doen en onze hulp steeds minder nodig hebben.

Mocht u een ondernemer zijn die toch liever vasthoudt aan vooroordelen dan hoop ik inderdaad voor u dat u mij nooit zult tegenkomen. Omdat wij een kantoor zijn dat ondernemers omarmt geef ik u toch graag vijf tips bij het aangaan van overeenkomsten:

  1. Onderteken de overeenkomst;
  2. Dateer de overeenkomst;
  3. Geef de namen van de contractspartijen juist en volledig weer met vermelding van Kamer van Koophandel-nummer;
  4. Vergewis u van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar(s);
  5. Zorg dat de Nederlandse rechter bevoegd wordt verklaard en Nederlands recht van toepassing is.

Vijf open deuren, maar u wilt niet weten hoeveel meer uren wij aan dossiers moeten besteden, omdat aan één van deze elementen niet zorgvuldig aandacht is besteed, waardoor onnodig een (bewijs)achterstand ontstaat.

Ik wens u veel succes en plezier bij het ondernemen.

Guido de Wit