‘Voorkomen is beter dan voor komen…’

Ondernemen is soms een geplaveide weg naar succes, maar het kan ook een traject zijn vol met kuilen, drempels en obstakels. Terwijl je als ondernemer of als directeur van een bedrijf je zakelijke doelen nastreeft, zijn er dagelijks ontwikkelingen waarop je moet reageren en acteren. Soms stuit je daarbij op complexe en risicovolle zaken die vragen om expliciete juridische kennis. Omdat die kennis dikwijls niet binnen het bedrijf voorhanden is, moet je dan kunnen vertrouwen op een externe expert. Guido de Wit advocaten, in hun rol als juridische adviseurs, zorgt voor een stevig en betrouwbaar bedrijfsfundament waardoor een ondernemer in vrijheid kan ondernemen. Zijn weg naar succes wordt dan zo min mogelijk belemmerd door juridische obstakels.

Onze juridische aandachtsgebieden zijn:

  • Corporate Governance
  • Compliance
  • HRM
  • Back office
  • Risicomanagement
  • Financiën