‘Voorkomen is beter dan voor komen…’

Guido de Wit advocaten is gespecialiseerd in een aantal specifieke rechtsgebieden die voor een onderneming (midden-, groot- en familiebedrijf) en haar ondernemer van belang zijn. Onze overtuiging is beter excellent te zijn in een afgebakend juridisch domein, dan een beetje goed te zijn in alle denkbare rechtsgebieden. Naast die specifieke vakkennis en ervaring is er bovendien de ongrijpbare kracht van het kantoor om zaken altijd weer op een eigen manier te raken.

Onze juridische specialismen zijn:
Ondernemingsrecht – Insolventierecht – Arbeidsrecht – Contractenrecht – Aansprakelijkheidsrecht – Onroerend goedrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemen is kansen zien, benutten en risico’s durven nemen. En dat werkt het beste als u daarbij niet wordt afgeremd door juridische rompslomp. Maar helaas werkt dat in de praktijk niet zo en krijgen ondernemers vaak tal van zaken op hun bordje die weinig van doen hebben met de business waar ze zelf goed in zijn. Als op dergelijke zaken niet adequaat wordt gereageerd, zijn de gevolgen vaak groot.

Lees verder
Ondernemingsrecht

Ondernemen is kansen zien, benutten en risico’s durven nemen. En dat werkt het beste als u daarbij niet wordt afgeremd door juridische rompslomp. Maar helaas werkt dat in de praktijk niet zo en krijgen ondernemers vaak tal van zaken op hun bordje die weinig van doen hebben met de business waar ze zelf goed in zijn. Als op dergelijke zaken niet adequaat wordt gereageerd, zijn de gevolgen vaak groot.

Lees verder

Uw specialisten in ondernemingsrecht

Guido

Erik

Sjoerd

Insolventierecht

Een faillissement is voor een ondernemer het ergste om mee te maken. Iemand verliest de controle over zijn of haar bedrijf en het is moeilijk om emotie en ratio gescheiden te houden. In zo’n situatie is het fijn en professioneel om iemand aan uw zijde te hebben die adequaat ingrijpt.

Lees verder
Insolventierecht

Een faillissement is voor een ondernemer het ergste om mee te maken. Iemand verliest de controle over zijn of haar bedrijf en het is moeilijk om emotie en ratio gescheiden te houden. In zo’n situatie is het fijn en professioneel om iemand aan uw zijde te hebben die adequaat ingrijpt.

Lees verder

Uw specialisten in insolventierecht

Guido

Erik

Sjoerd

Arbeidsrecht

De betrokkenheid, inzet en motivatie van uw personeel zijn van grote waarde voor uw onderneming. Daarom verdient elk personeelslid een heldere arbeidsovereenkomst. Bovendien onderstreept u als werkgever de waarde van uw werknemer, maar voorkomt u tegelijkertijd mogelijke arbeidsconflicten.

Lees verder
Arbeidsrecht

De betrokkenheid, inzet en motivatie van uw personeel zijn van grote waarde voor uw onderneming. Daarom verdient elk personeelslid een heldere arbeidsovereenkomst. Bovendien onderstreept u als werkgever de waarde van uw werknemer, maar voorkomt u tegelijkertijd mogelijke arbeidsconflicten.

Lees verder

Uw specialisten in arbeidsrecht

Guido

Ilke

Contractenrecht

Afspraak is afspraak. Wat zou de wereld er mooi uitzien als iedereen zich daaraan hield. Maar de  praktijk is weerbarstig en we weten daarom allemaal dat dit een utopie is. Zeker als u ondernemer bent of leiding geeft aan een bedrijf. Om schade en teleurstelling te voorkomen is het juridisch sluitend vastleggen van afspraken van essentieel belang.

Lees verder
Contractenrecht

Afspraak is afspraak. Wat zou de wereld er mooi uitzien als iedereen zich daaraan hield. Maar de  praktijk is weerbarstig en we weten daarom allemaal dat dit een utopie is. Zeker als u ondernemer bent of leiding geeft aan een bedrijf. Om schade en teleurstelling te voorkomen is het juridisch sluitend vastleggen van afspraken van essentieel belang.

Lees verder

Uw specialisten in contractenrecht

Guido

Erik

Aansprakelijkheidsrecht

We kennen in Nederland gelukkig nog geen Amerikaanse taferelen, maar de impact van aansprakelijkheid in onze samenleving is wel flink toegenomen. Er zijn tal van situaties te bedenken waarin u als ondernemer zelf aansprakelijk bent, bijvoorbeeld als gevolg van wanprestatie, mismanagement of het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Lees verder
Aansprakelijkheidsrecht

We kennen in Nederland gelukkig nog geen Amerikaanse taferelen, maar de impact van aansprakelijkheid in onze samenleving is wel flink toegenomen. Er zijn tal van situaties te bedenken waarin u als ondernemer zelf aansprakelijk bent, bijvoorbeeld als gevolg van wanprestatie, mismanagement of het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Lees verder

Uw specialisten in aansprakelijkheidsrecht

Guido

Erik

Sjoerd

Ilke

Onroerend goedrecht

U bezit een bedrijfspand, wilt er een kopen of verkopen, huren of verhuren, handelt in vastgoed of bent projectontwikkelaar? In alle gevallen bent u onderdeel van een wereld die bol staat van juridische voetangels en klemmen.

Lees verder
Onroerend goedrecht

U bezit een bedrijfspand, wilt er een kopen of verkopen, huren of verhuren, handelt in vastgoed of bent projectontwikkelaar? In alle gevallen bent u onderdeel van een wereld die bol staat van juridische voetangels en klemmen.

Lees verder

Uw specialisten in onroerend goedrecht

Guido

Erik

Sjoerd

Advies nodig?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
072-303 2000