Webwinkel krijgt boete van € 500.000,-; riskeert u ook een boete?

 In Geen categorie

Afgelopen dinsdag heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) middels een persbericht bekend gemaakt dat zij een boete van € 500.000 heeft opgelegd aan een webwinkelonderneming en haar twee directeuren voor het stelselmatig overtreden van de regels voor terugbetaling bij annulering van bestellingen.

In het kort verwijt ACM de bewuste webwinkel dat zij aan haar klanten geen, te laat of te weinig geld terugbetaalde, dan wel een tegoedbon zou hebben gegeven op het moment dat zij hun bestelling annuleerden. ACM heeft hieromtrent aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat consumenten met vertrouwen online aankopen kunnen doen. Reeds eerder heeft het ACM aangeven dat zij hard zal optreden tegen webwinkels die zich niet aan de regels houden. Thans heeft dit derhalve zelfs tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de twee directeuren voor een deel van de boete (€125.000,- per persoon) geleid. U bent dus gewaarschuwd.

U als ondernemer met een webwinkel of het voornemen om een webwinkel te beginnen zit natuurlijk niet te wachten op een boete, laat staan een extreem hoge boete. U doet er derhalve goed aan om nog eens kritisch naar uw webwinkel en bijbehorende voorwaarden te kijken, maar hoe zit het ook alweer met het annuleren van bestellingen?

Bij bijna elke aankoop in een webwinkel heeft een consument een bedenktijd van 14 dagen nadat de consument het product heeft ontvangen. Deze bedenktijd wordt ook wel herroepingsrecht of ontbindingsrecht genoemd. Ook bij de aankoop van diensten geldt een herroepingsrecht. Het herroepingsrecht geldt zelfs in het geval de consument het product uit de verpakking heeft gehaald of heeft uitgeprobeerd.

De webwinkel dient de klant te informeren over zijn herroepingsrecht, zo is de webwinkel verplicht om een modelformulier voor herroeping aan de consument aan te bieden. Op het moment dat niet aan deze informatieplicht wordt voldaan, wordt het herroepingsrecht verlengd tot een termijn van 12 maanden. Met andere woorden als u niet of op een verkeerde manier informeert, dan kan de consument 12 maanden lang het product uitproberen en alsdan alsnog aan u terugsturen.

Na herroeping van de overeenkomst is de webwinkel op haar beurt verplicht om binnen 14 dagen tot terugbetaling van het aankoopbedrag over te gaan. Het gaat daarbij om alle betaalde bedragen, derhalve ook de verzendkosten. De kosten van het retourneren komen alleen voor rekening van de consument indien dit voldoende duidelijk is gemaakt. Terugbetaling dient in beginsel in geld te geschieden. Een tegoedbon mag bijvoorbeeld alleen worden gegeven als de consument op zijn beurt ook met een tegoedbon heeft betaald. De consument dient de producten 14 dagen na de herroeping aan de webwinkel te retourneren.

Naast het hiervoor aangehaalde herroepingsrecht geldt voor webwinkels eveneens een uitgebreide informatieverplichting ten aanzien van diverse andere onderwerpen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de wijze waarop met garanties wordt omgegaan en de wijze van betaling. Of voorgaande nog niet genoeg is, worden aan het bestelproces eveneens diverse eisen gesteld en heeft u bijvoorbeeld ook gedacht aan de regels omtrent privacy?

Guido de Wit advocaten helpt u graag controleren of uw webwinkel en bijbehorende algemene voorwaarden aan de wettelijke regelgeving voldoen zonder daarbij uit het oog te verliezen dat uw bestelproces zo optimaal mogelijk blijft en is toegesneden op uw branche en wensen.

Recente berichten